Çinar Hotel SPA Naftalan

Çinar Hotel SPA Naftala

Chinar Hotel & SPA Nafatalan 2011-ci ildə 5 ulduzlu Cinar Hotel & Spa yenidənqurma və əsaslı təmir işlərindən sonra istismara verildi. Sifarişçi: Ata Holding.